การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 มี.ค. 65

โดยวันนี้ (14 มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้รับการประสานจาก โรงเรียนบ้านโนนยอ และโรงเรียนบ้านยางวิทยา นำโดย นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วยรองนายกฯทั้ง 2 ท่าน ได้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกันจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)