กองสาธารณสุข อบต.โนนยอ ลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายในตำบลโนนยอ

09 มี.ค. 66