กองสาธารณสุขฯ อบต.โนนยอ และป้องกันฯออกพ่นฉัดควันป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566

19 ส.ค. 66

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นหมอกควัน ครั้ง1 วันที่ 13/8/66 จากการพบ  ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เด็กหญิง อายุ 7 ปี  บ้านโนนยอพัฒนาหมู่ที่ 6