กองช่าง อบต.โนนยอ ออกพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายหนองอ้อ – คลองโพธิ์

10 มี.ค. 66